CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 24/24 TRÊN INTERNET
BAN VIỆT NGỮ - ĐÀI PHÁT THANH CHÂN LÝ Á CHÂU
TẠI PHILIPPINES

Thời gian Nội dung chương trình
0000 - 0030Giờ Lòng Chúa Thương Xót
0030 - 0100Học hỏi Kinh thánh
0100 - 0130Câu chuyện gia đình
0130 - 0200Nói với giới trẻ
0200 - 0300Thánh ca
0300 - 0330Lẽ Sống
0330 - 0400Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
0400 - 0430Học hỏi Kinh thánh
0430 – 0500Phút cầu nguyện
0500 – 0530Bài giảng Chúa nhật
0530 – 0600Câu chuyện gia đình
0600 – 0630Kinh Truyền tin và Kinh Mân côi
0630 – 0700Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
0700 – 0730Lẽ Sống
0730 – 0800Nói với giới trẻ
0800 – 0830Học hỏi Kinh thánh
0830 – 0930Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
0930 – 1000Bài giảng Chúa nhật
1000 – 1030Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
1030 – 1100Phút cầu nguyện
1100 – 1130Tin tức và thời sự
1130 - 1200Câu chuyện gia đình
1200 – 1230Kinh Truyền tin và Kinh Mân côi
1230 – 1330Thánh ca
1330 – 1400Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
1400 – 1430Nói với giới trẻ
1430 – 1500Lẽ Sống
1500 – 1530Giờ Lòng Chúa Thương Xót
1530 – 1600Tin tức và thời sự
1600 – 1630Phút cầu nguyện
1630 – 1700Học hỏi Kinh thánh
1700 – 1730Bài giảng Chúa nhật
1730 – 1800Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
1800 – 1830Lẽ Sống
1830 – 1900Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
1900 – 1930Nói với giới trẻ
1930 – 2000Câu chuyện gia đình
2000 – 2100Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
2100 – 2130Giờ Lòng Chúa Thương Xót
2130 – 2200Đạo lý cho thiên niên kỷ mới
2200 – 2300Phát lại Chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn
2300 – 2330Bài giảng Chúa nhật
2330 – 0000Phút cầu nguyện

Chương trình đã phát thanh

Liên hệ với Ban Việt Ngữ


Facebook Page


Comments


Chúng tôi rất hân hạnh được lắng nghe ý kiến của Quý vị.


Cám ơn Quý vị đã ghé thăm trang Web của chúng tôi. Quý vị được chọn để tham gia vào cuộc khảo sát ngắn để giúp chúng tôi hiểu biết hơn những mong muốn của Quý thính giả và Quý khách ghé thăm trang Web của chúng tôi, và cũng để biết chút ít thông tin về Quý vị.