CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 24/24 TRÊN INTERNET
BAN VIỆT NGỮ - ĐÀI PHÁT THANH CHÂN LÝ Á CHÂU
TẠI PHILIPPINES

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
THỜI GIANMONTUEWEDTHUFRISATSUN
00:0000:30THÁNH CA 1
00:3000:45BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
00:4501:15KINH MÂN CÔI
01:1501:45THẦN HỌC KINH THÁNH
01:4502:15THÁNH CA 2
02:1502:30BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
02:3003:00ĐẠO LÝ CHO TNKM
03:0003:30LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
03:3004:00THẦN HỌC KINH THÁNH
04:0004:15BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
04:1504:45THÁNH CA 1
04:4505:15ĐẠO LÝ CHO TNKM
05:1505:30BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
05:3006:00KINH MÂN CÔI
06:0006:05KINH TRUYỀN TIN
06:0506:15SUY NIỆM LỜI CHÚA
06:1506:30TIN TÔN GIÁO
06:3006:45THỜI SỰTHÁNH LỄ CHÚA NHẬT
06:4507:00HỌC HỎI PHỤNG VỤLỜI CHÚA CHÚA NHẬTGƯƠNG CHỨNG NHÂNHIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TINGẶP GỠ ĐỨC THÁNH CHATHÁNH MẪU HỌC
07:0007:15HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁOTRƯA CHÚA NHẬT VỚI ĐỨC THÁNH CHAHÀNH TRÌNH VỚI LỜI CHÚACÂU CHUYỆN GIA ĐÌNHGIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁONÓI VỚI GIỚI TRẺ
07:1507:25PHÚT CẦU NGUYỆN
07:2507:55THÁNH CA 2
07:5508:10BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
08:1008:40KINH MÂN CÔI
08:4009:10ĐẠO LÝ TNKM
09:1009:20SUY NIỆM LỜI CHÚA
09:2009:35TIN TÔN GIÁO
09:3509:50THỜI SỰTHÁNH LỄ CHÚA NHẬT
09:5010:05HỌC HỎI PHỤNG VỤLỜI CHÚA CHÚA NHẬTGƯƠNG CHỨNG NHÂNHIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TINGẶP GỠ ĐỨC THÁNH CHATHÁNH MẪU HỌC
10:0510:20HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁOTRƯA CHÚA NHẬT VỚI ĐỨC THÁNH CHAHÀNH TRÌNH VỚI LỜI CHÚACÂU CHUYỆN GIA ĐÌNHGIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁONÓI VỚI GIỚI TRẺ
10:2010:30PHÚT CẦU NGUYỆN
10:3011:00LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
11:0011:30THẦN HỌC KINH THÁNH
11:3012:00THÁNH CA 1
12:0012:05KINH TRUYỀN TIN
12:0512:20TIN TÔN GIÁO
12:2012:50THÁNH CA 2
12:5013:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
13:0013:30ĐẠO LÝ TNKM
13:3014:00KINH MÂN CÔI
14:0014:15BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
14:1514:45THẦN HỌC KINH THÁNH
14:4515:00TIN TÔN GIÁO
15:0015:30LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
15:3015:40SUY NIỆM LỜI CHÚA
15:4015:55THỜI SỰTHÁNH LỄ CHÚA NHẬT
15:5516:10HỌC HỎI PHỤNG VỤLỜI CHÚA CHÚA NHẬTGƯƠNG CHỨNG NHÂNHIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TINGẶP GỠ ĐỨC THÁNH CHATHÁNH MẪU HỌC
16:1016:25HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁOTRƯA CHÚA NHẬT VỚI ĐỨC THÁNH CHAHÀNH TRÌNH VỚI LỜI CHÚACÂU CHUYỆN GIA ĐÌNHGIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁONÓI VỚI GIỚI TRẺ
16:2516:35PHÚT CẦU NGUYỆN
16:3517:05THÁNH CA 1
17:0517:20BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
17:2017:50KINH MÂN CÔI
17:5018:00SUY NIỆM LỜI CHÚA
18:0018:05KINH TRUYỀN TIN
18:0518:20TIN TÔN GIÁO
18:2018:35THỜI SỰTHÁNH LỄ CHÚA NHẬT
18:3518:50HỌC HỎI PHỤNG VỤLỜI CHÚA CHÚA NHẬTGƯƠNG CHỨNG NHÂNHIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TINGẶP GỠ ĐỨC THÁNH CHATHÁNH MẪU HỌC
18:5019:05HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁOTRƯA CHÚA NHẬT VỚI ĐỨC THÁNH CHAHÀNH TRÌNH VỚI LỜI CHÚACÂU CHUYỆN GIA ĐÌNHGIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁONÓI VỚI GIỚI TRẺ
19:0519:15PHÚT CẦU NGUYỆN
19:1519:45THÁNH CA 2
19:4520:00BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 2
20:0020:30THẦN HỌC KINH THÁNH
20:3021:00KINH MÂN CÔI
21:0021:10SUY NIỆM LỜI CHÚA
21:1021:25TIN TÔN GIÁO
21:2521:40THỜI SỰTHÁNH LỄ CHÚA NHẬT
21:4021:55HỌC HỎI PHỤNG VỤLỜI CHÚA CHÚA NHẬTGƯƠNG CHỨNG NHÂNHIỂU ĐỂ SỐNG ĐỨC TINGẶP GỠ ĐỨC THÁNH CHATHÁNH MẪU HỌC
21:5522:10HỌC THUYẾT XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁOTRƯA CHÚA NHẬT VỚI ĐỨC THÁNH CHAHÀNH TRÌNH VỚI LỜI CHÚACÂU CHUYỆN GIA ĐÌNHGIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁONÓI VỚI GIỚI TRẺ
22:1022:20PHÚT CẦU NGUYỆN
22:2022:50ĐẠO LÝ TNKM
22:5023:05BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ NGÀY LỄ 1
23:0523:35THÁNH CA 1
23:3523:45SUY NIỆM LỜI CHÚA
23:4500:00TIN TÔN GIÁO

Chương trình đã phát thanh

Liên hệ với Ban Việt Ngữ


Facebook Page


Comments