THƯ NGỎ

Quý vị và các bạn thân mến,

Chương trình Việt ngữ của Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu, phát thanh từ Phi Luật Tân, đã và đang là người bạn đồng hành trong đời sống đức tin của biết bao thế hệ người Việt khắp mọi nơi suốt gần 50 năm qua, khởi đi từ những chương trình thử nghiệm đầu tiên vào giữa tháng 02.1967 của thế kỷ XX. Những thành quả đó là do nỗ lực của rất nhiều linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân đã cộng tác và hình thành nên Chương Trình Việt Ngữ hiện tại, đặc biệt là Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài (Đặng Thế Dũng), người đã phục vụ Ban Việt Ngữ và Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ tháng 08.1978 cho đến hơi thở cuối cùng vào ngày 21.04.2015.

Như Quý vị và các bạn đã biết, Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu tại Phi Luật Tân là một Đài phát thanh Công giáo thuần túy, không có một chút hoạt động thương mại nào. Đài hoạt động dưới sự điều hành của Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội, thuộc Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu. 50 năm qua, từ ngày chính thức thành lập (11.04.1969) cho tới nay, mọi hoạt động tài chính của Đài hoàn toàn do các tổ chức hảo tâm từ Âu châu hỗ trợ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các tổ chức tài trợ đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ; họ đã giảm đáng kể việc hỗ trợ tài chánh cho Đài, và do vậy, Ban Việt Ngữ cũng bị ảnh hưởng.

Đây là lý do Thư ngỏ xin hỗ trợ về mặt tài chánh này được gởi đến Quý vị và các bạn, thể theo đề xuất của Ban Quản Trị Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu, cách riêng là sự chuẩn nhận của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Chúng tôi xin hết lòng biết ơn và quý trọng bất kỳ hỗ trợ tài chính lớn nhỏ nào từ Quý vị và các bạn để chúng tôi tiếp tục thi hành sứ vụ loan truyền Lời Chúa qua phương tiện truyền thông này.

Quý vị và các bạn có thể tùy tâm gởi hỗ trợ tài chánh trực tiếp cho người phụ trách Ban Việt Ngữ, hoặc có thể viết ngân phiếu (check) gởi về: 

FR. TRAN THANH THE
Radio Veritas Asia, Buick Street,
Fairview Park, Quezon City, Philippines 1118.

Ban Việt Ngữ sẽ dành riêng thánh lễ phát thanh Chúa nhật hằng tuần để cầu nguyện cho Quý vị ân nhân.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang, ban muôn phúc lành cho Quý vị và các bạn.

TM. Ban Việt Ngữ,

Kính thư,

Lm. Gioan Baotixita Trần Thanh Thế, O.P.,
Trưởng Ban Việt Ngữ - Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu
Email: thanhtheop@gmail.com
Điện thoại: (+63) 906 258 9298

Đồng chuẩn nhận và hiệp thỉnh:

Lm. Raymond Ambroise,
Thư Ký Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội,
Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu

Lm. Victor Sadaya, CMF.,
Tổng Giám Đốc Điều Hành,
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Lm. Gabriel Htun Myint,
Giám Đốc Chương Trình,
Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu


Đóng góp

RVA Fr. The Ms. Mai Mass